česky english polski

EKI, s.r.o.
Na Strži 10
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel/fax: +420 261 210 274
+420 603 297 435, +420 603 424 107

e-mail: eki@eki.cz

design>

księgowość

Księgowość, księgowość on-line

opodatkowanie

Doradztwo podatkowo-prawne

płace

Obsługa kadrowo-płacowa

doradztwo

Doradztwo ekonomiczne

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie całości spraw dotyczących pracowników (url. wypoczynk., url.okoliczn., chorobowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, ewidencja wypadków itp.)
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • pomoc przy kontrolach na podstawie pełnomocnictwa
 • sporządzanie list płac z umów o pracę i z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów do ZP, SSZ, FU
 • sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników i informacji o dochodach do DPFO
 • sporządzanie rocznych sprawozdań i raportów dla Urzędu Skarbowego