česky english polski

EKI, s.r.o.
Na Strži 10
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel/fax: +420 261 210 274
+420 603 297 435, +420 603 424 107

e-mail: eki@eki.cz

design>

księgowość

Księgowość, księgowość on-line

opodatkowanie

Doradztwo podatkowo-prawne

płace

Obsługa kadrowo-płacowa

doradztwo

Doradztwo ekonomiczne

Księgowość, księgowość on-line

 • opracowanie planu kont i ewidencji we współpracy z klientem
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta
 • bieżące ewidencjonowanie operacji finansowych
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów, sald i raportów według potrzeb
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT
 • sporządzanie rocznej deklaracji podatku drogowego i obliczanie zaliczek
 • przeprowadzanie czynności związanych z zamknięciem roku
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz pozostałych deklaracji zgodnie z przepisami prawa podatkowego
 • przygotowanie zgłoszeń i dokumentów wymaganych przez administrację państwową
 • kontakt z organami podatkowymi

Księgowość on–line umożliwia natychmiastowe informacje o działalności, rachunek wynikow. Księgowość jest dostępna zawsze z intrnetu.