česky english polski

EKI, s.r.o.
Na Strži 10
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel/fax: +420 261 210 274
+420 603 297 435, +420 603 424 107

e-mail: eki@eki.cz

design>

účetnictví

Vedení účetnictví, účetnictví on-line

daně

Účetní a daňové poradenství

mzdy

Mzdová a personální agenda

poradenství

Ekonomické poradenství

Mzdová a personální agenda

Zajišťujeme komplexní mzdové a personální služby:

 • příprava dokumentů spojených se vznikem a ukončením pracovního poměru
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na ZP a ČSSZ
 • vedení osobní dokumentace zaměstnanců
 • řešení ostatních pracovně právních vztahů
 • evidování dovolených, nemocenských, pracovních úrazů a nemocí z povolán
 • řešení pracovně právních problémů ve firmě
 • výpočet mezd, rekapitulací a výplatních pásek
 • příprava a odeslání povinných odvodů a měsíčních přehledů na ZP a ČSSZ
 • zastupování při kontrolách prováděných na ZP, ČSSZ a FÚ na základě plné moci
 • příprava ročních zúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • příprava ročního vyúčtování daní pro FÚ